ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

  • Παχυσαρκία ενηλίκων: σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος με στόχο την απώλεια λίπους και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της μυϊκής μάζας.
  • Παιδική & εφηβική παχυσαρκία: σύνταξη προγράμματος διατροφής με στόχο τη δια βίου υιοθέτηση διατροφικών συνηθειών που θα οδηγήσουν σε διατήρηση ή σταδιακή απώλεια βάρους, εξασφαλίζοντας ομαλή ανάπτυξη.
  • Αύξηση βάρους: σύνταξη διαιτολογίου με στόχο την υγιή αύξηση βάρους σε ελλιποβαρή άτομα.